ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Hosté

Ing. Miloš Růžička

Ing. Miloš Růžička

Česká republika

Předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas zastupitelstva hlavního města Prahy, člen Výboru pro bydlení ZHMP, starosta městské části Praha 8 – Ďáblice, STAN – hnutí Starostové a nezávislí, zakladatel a místopředseda krajského výboru (kraj Praha)

 
Od roku 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy, člen.
Od roku 2010 – Městská část Praha – Ďáblice, starosta
Od roku 2005 aktivní v komunální politice
 • veřejné zdraví, prevence, zdravotní a sociální péče (zejména humanizace a etika, zapojování nových poznatků a metod prevence, léčby, doplňkové léčby a sociální pomoci do praxe, civilizační nemoci – výzkum a prezentace nových poznatků a zkušeností, charta práv dětí v nemocnicích, hospicové hnutí, porodnictví – ochrana přirozených potřeb a práv matky a dítěte, problematika dětí autistického spektra, ADHD a blízkých psychických nemocí atp.), zdravotně – sociální pomezí,
 • ochrana ŽP a krajiny, životní styl, kvalita potravin a stravování ve veřejném sektoru školy a předškolní zařízení (hnutí Skutečně zdravá škola),
 • územní plánování a urbanismus, rozvoj a práce místních komunit
 • nakládání s odpady, rozvoj městské infrastruktury
Zastupitelstvo hlavního města Prahy – funkce a aktivity:
 • 2018–2020: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, člen Výboru pro bydlení ZHMP
 • 2014–2018: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, člen Výboru pro životní prostředí a Výboru pro územní rozvoj ZHMP
 • průběžně 2014–2020: Sněm starostů hl.m. Prahy, Svaz městských částí hl.m. Prahy, Svaz místních samospráv České republiky, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, poradní odborné a grantové komise pro oblast zdravotnictví, sociální péče, sportu a volného času mládeže
Politická příslušnost a funkce:
 • STAN – hnutí Starostové a nezávislí, zakladatel a místopředseda krajského výboru (kraj Praha)
U hnutí STAN se podílel:
 • na tvorbě celostátních programových priorit v oblasti veřejného zdraví, zdravotní a sociální péče, životního prostředí při vstupu hnutí STAN mezi parlamentní strany ve volbách 2017
 • programovým garantem hnutí STAN v oblasti veřejného zdraví, zdravotní a sociální péče pro region Praha 1994-2010 projektový manažer, OSVČ
Zkušenosti a získané praxe:
 • zdravotní pojišťovna SPORT (tvorba zdravotní politiky v oblasti prevence a komplementární medicíny)
 • zdravotní pojišťovna (odborné poradenství – projektová činnost k založení nové zdravotní pojišťovny)
 • prodejny a spotřebitelský klub BIODOMOV
 • Mediadesign s.r.o., ředitel (video, internet, multimédia – produkce, postprodukce)
 • Futurola s.r.o., zakladatel, jednatel (video, internet, multimédia – TV design, produkce, postprodukce, scénář, režie)
 • literární časopis TVAR
 • další projekty: Charta práv dětí v nemocnicích a práv rodičů hospitalizovaných dětí, hospicové hnutí, STUŽ, umělecká nadace Svoboda, Nadace pro zpřístupnění médií, svaz Pro Bio ekologických zemědělců
  1989-1994 Botanická zahrada hl. m. Prahy
  1987-1989 PZO, Motokov, export-import zemědělských a lesnických strojů a technologií
 

Příspěvek Ing. Miloše Růžičky na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Ing. Miloše Růžičky:

Vážené dámy, vážení pánové, milí členové představenstva Platformy, zástupci partnerských organizací kongresu, milí hosté a diváci.

Velmi mne mrzí, že dnešní významný den s vámi nemohu sdílet osobně. Díky moderním technologiím se můžeme setkat alespoň touto cestou. Moderní technologie tohoto internetového vysílání ale nejsou tím hlavním, co bourá bariéry mezi námi všemi navzájem.

To, co bourá bariéry, je naše společná touha dál posouvat hranice lidského poznání a touha získané znalosti a zkušenosti předávat k užití všem lidem. Ne pro války, ne pro obchod, ale ke zmírnění utrpení, bolesti a nastolení trvalého míru v našich zemích, ale hlavně v našich duších.

Pevně věřím, že o tom Mezinárodní kongres zdraví podá zprávu. Zprávu, na kterou čeká stále více lidí. Těch je již tolik, že logickou a správnou cestou je mezinárodní spolupráce na vzniku odborné Platformy 2020.

Mezinárodní kongres zdraví začíná právě dnes a právě v Praze. Je mi velkou ctí, že mohu osobně i z pozice předsedy Výboru pro zdravotnictví hlavního města Prahy popřát Vaší práci a tomuto úvodnímu setkání jen vše dobré. Srdečně zdravím z Prahy, všem.