ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Členové předsednictva

Mgr. Miloslava Rutová, Česká republika

Mgr. Miloslava Rutová

Česká republika

Facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, metody Proměny a terapeutka Rodinných konstelací.

Spolupracovala se zakladateli metody Kinesiologie One Brain Danielem Whitesidem, Gordonem Stokesem, Carol Ann Hontz. Zakladatelka soukromé kineziologické poradny a školy Elpida v Plzni. Od roku 2010 členka fakulty Three in One za Českou republiku. V oboru Rodinné konstelace žákyně rakouských lektorů manželů Polívkových.

Poslankyně Parlamentu České republiky (od roku 2016 dosud).

Narodila se v severozápadních Čechách dva roky po válce. Vystudovala střední školu, nástavbu na škole knihovnické a nastoupila do práce. Měla ale naléhavou potřebu pomáhat lidem. Našla se v práci s postiženými dětmi. Vystudovala při zaměstnání Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a posléze speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Byla vyzbrojena teoretickými poznatky, ale jak opravdu pomoci těm nešťastným lidem kolem, kteří nevědí, co se svým životem? A tehdy, v roce 1994, vstoupila do jejího života kineziologie One Brain. Kineziologie vede k lásce nejen k sobě a svému okolí, ale všemu živému na Zemi. Měla tu čest setkat se a spolupracovat se zakladateli metody Danielem Whitesidem a Gordonem Stokesem. Její první učitelka byla Carol Ann Hontz. Od tohoto setkání nabyl její život jiný směr. Metodu vystudovala, začala s ní intenzivně pracovat, přednášet v různých městech ČR a vyučovat ji. Založila v Plzni kineziologickou poradnu, kde pracovala se svým manželem Jiřím Rackem a která funguje dodnes. Stala se reprezentantkou fakulty Three In One s právem vyučovat i ty nejvyšší stupně kurzu One Brain. Do její školy Elpida začali jezdit lidé nejen z Česka, ale i z celé Evropy. Tato práce s lidmi ji neskutečně naplňovala a ona cítila, že to je její úkol na tomto světě. Děkuje každý den za to, že jí bylo umožněno se s kineziologií potkat.

Další účinnou metodu pomoci lidem, kterou dosud používá, jsou Rodinné konstelace. Absolvovala tříletý výcvik Rodinných konstelací u rakouských lektorů, manželů Polívkových.

V roce 2014 byla zvolena do zastupitelstva města Plzně a v roce 2016 se stala poslankyní Parlamentu ČR, kde je dosud. Pracuje ve výboru pro sociální politiku a ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je členkou Rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

Příspěvek Mgr. Miloslavy Rutové na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Mgr. Miloslavy Rutové:

Chtěla bych poděkovat za milé pozvání do takové společnosti, ve které jsem si nemyslela, že někdy kdy budu.

Takoví odborníci, kteří tady hovořili do té chvíle, než se na mě dostala řada, jako je paní profesorka Strunecká, jako je moje první učitelka One Brainu paní Carol Ann Hontz, kterou tímto srdečně zdravím, jako je londýnský profesor, který byl tak laskav a pozval mě na zítřejší Den jógy. Tak nikdy jsem si nemyslela, že v takovéto společnosti budu kdy hovořit.

Speciální pedagogie

Já jsem původní profesí speciální pedagog. Celý život jsem zasvětila práci s dětmi a práci s dětmi postiženými. A na to jsem si vystudovala dvě vysoké školy, abych těm dětem dokázala dát to, co podle mého názoru, měly dostat. Ale bohužel, nebylo to ono.

Mezitím byla revoluce a otevřely se dveře různým alternativám a já jsem na ně naskočila. Silvova metoda, Reiki, jóga. Všechno bylo fajn, ale nedokázala jsem to aplikovat na děti ve škole.

Kineziologie One Brain

Až jednoho krásného dne jsem otevřela Učitelské noviny a tam bylo psáno Kineziologie One Brain - nekonečné možnosti. Zůstala jsem na to koukat, nevěděla jsem, co si pod tím mám představit. Ale když jsem dočetla ten článek, tak jsem jasně věděla, že je to To, co chci pro ty děti, abych s nimi mohla tímto způsobem pracovat.

Aby ty děti se dokázaly postavit do života tak, aby nebyly plny strachu, jak o tom hovořila moje učitelka Carol, aby měly sebejistotu. Aby dokázaly, přes všechny nesnáze, které současný svět nám nastavuje, aby se dokázaly přenést. A děkuji za každý den, kdy jsem se k této metodě dostala, protože mi to změnilo život. Ale nezměnilo to život jenom mě. Změnilo to život i těm dětem.

Protože jsem každý den s těmi dětmi pracovala, na každém tom jejich strachu. Ať už to bylo ze zvířat, ze školy, z rodičů, z neznámého. A ty děti se lepšily. A já si myslím, že v dětech je naše budoucnost. A že všechno to, co jsme až do této doby slyšeli, je cíleno vyloženě ne už nám, protože já už taky mám svůj věk dávno za sebou, ale těm dětem, protože ty děti, to je naše budoucnost.

Platforma 2020 Praha

A já právě cítím v tom, co tady pan Pfeiffer nastoluje, v té Platformě, že tam bude ta Jednota. Jednota, kterou my dokážeme dát dál. Dokážeme ji dát nejenom dospělým lidem, ale hlavně těm dětem, a ještě nenarozeným dětem. Když my sami budeme v Jednotě, jednotě s těmi druhými tak, jak všichni víme, že to, co vysíláme, to taky přijímáme.

A tady ta Jednota, to je opravdu to, o co jde všem dobrým lidem kolem nás. Tady já se nebudu vůbec zdržovat u nějakého Covidu nebo nějakých strachů, protože to je jenom taková chiméra. My přeci máme v sobě dobro, to dobro, které dokážeme dát dál a já jsem za to neskutečně vděčná. Že jsou tady mezi námi takoví lidé, kteří mě pozvali mezi vás, že mám tu čest vás poznat a že vám všem jde o to, o co jde mě. O to dobro, aby se šířilo dál.

Ať už je to ajurvéda nebo jóga nebo cokoliv, kineziologie, paní doktorka Strunecká s její Dobou jedovou a s jejími mnoha publikacemi, které já čtu. To je to, co potřebuje lidstvo kolem nás, naši spoluobčané.

Jsem původně z Plzně. Tu kineziologii jsem začala učit. Dělám to 25 let. Spolupracuji právě s Carol Ann Hontz. Dříve jsem spolupracovala i se zakladateli této metody s Danielem Whitesidem a Gordonem Stoksem, ale teď, v téhle chvíli, se to úročí.

Na ty kurzy chodila spousta lidí a ti lidé to šíří dál. Daniel vždycky říkával: „Je to jako když hodíte kamínek do jezera a to se rozšiřuje.“

Rozšiřuje se to dál a já cítím, že ta Platforma, že to je ten kamínek do jezera. A protože jsem z Plzně a říkala jsem si „já potřebuji tu metodu a ty alternativy dát někam, kam to patří.“ A z Plzně jsem to necítila tak, že by se to rozneslo dál. Potřebuji to dostat někam výš, jak se říká. A já půjdu zkrátka do politiky. A nešla jsem tam kvůli tomu, abych měnila nějaké extra zákony, ale já jsem šla hlavně kvůli tomu, abych to, co já cítím jako vnitřní povinnost dát dál, abych to dokázala na úrovni parlamentu, aby konečně už se někdo chytil za nos. A aby, jak to vidím v těch ostatních státech, že to jde, tak proč by to nemohlo jít i u nás?

Petice na podporu Biotroniky

Proto jsem byla tak šťastná, že přišla petice na petiční výbor a že jsme měli kulatý stůl s panem Pfeifferem k alternativní medicíně. A já mu za to, za to jeho úsilí, opravdu z celého srdce děkuji. A děkuji i vám všem.

Já se nebudu dál šířit, protože jsem toho plná. Chci vám opravdu ze srdce poděkovat. Všem, všem. A přeji Vám všem a vašim státům a vašim rodinám a vašim blízkým jen to nejlepší a děkuji vám ještě jednou moc za to pozvání.