ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Členové předsednictva

Dr. Peter Kath, Prezident EUAA, Německo

Dr. Peter Kath

Prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu

Německo

Duší muzikant, profesí právník, přes 20 let angažovaný jako žák Dr. Shri Balaji També v meditaci, józe a ájurvédě.

Je členem a konzultantem výkonného výboru registrované asociace Santulan-Veda.

Poznatky z jeho práce se odráží například v jeho přednáškách o „Řízení projektů za hranice možností“ a „Řešení konfliktů“.

Žije ve Frankfurtu nad Mohanem a těší se velké radosti se svou ženou a třemi syny.

 

Příspěvek Dr. Petera Katha na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Dr. Petera Katha:

Jaký je účel této Evropské asociace ajurvédy? Je to samozřejmě podporovat, rozšiřovat, vzdělávat a informovat o ajurvédě. Jsem velice vděčný za to, že mám možnost se s vámi podělit o některé myšlenky. Já mám opravdu spoustu věcí na srdci, o kterých si myslím, že by mohly mít určitý efekt. Mám tři stručné body, chci hovořit o slovech, o zákonech a o mostech. Začněme se slovy.

Slova

Právníci pracují s jazykem, a já jsem právník, a slova, to jsou vlastně naše hlavní nástroje.

Takže já přemýšlím o té tradiční integrativní medicíně.

Co je vlastně tradice? Tradice je cosi, co přežívá tím, že opakujeme předešlé zkušenosti a opakujeme to stále a stále, a z tohoto hlediska ajurvéda je skutečně velmi dlouhým příběhem.

Pokud hovoříme o integrativní medicíně, integrace znamená, že něco dáváme dohromady. Ajurvéda dělá přesně toto, integruje veškeré elementy. Je třeba si uvědomit, že neléčíme chorobu, ale pacienta. Snažíme se znovu vytvořit rovnováhu a přitom v sanskrtu se říká Santulan, tedy to je ta rovnováha, a tu se snažíme znovu nastolit.

Medicína lege artis vycházející z důkazů, to je něco, na co jsem vlastně narazil, když jsem studoval ve Švédsku. Co to znamená? Medicína lege artis je založena na faktech, je to cosi.

Já to postavím jako otázku, je to něco jiného než TCIM? Co jsou to fakta?

Fakta jsou vnímatelné fenomény, které pozorujeme prostřednictvím našich smyslů a mohou být tedy posílena technickými způsoby, ale pořád jsme to my, kdo věci pozoruje a konstatuje. Pozorujeme je, co jsou a k čemu se ta fakta vztahují. Vztahují se k aplikaci, výsledkům, srovnáváme stav před a po léčbě.

Pozorováním bezpočtu případů a na základě své vlastní zkušenosti mohu říci: ano, ajurvéda má výsledky, ano, herbální medicína má výsledky, ano, jóga má výsledky a není nejmenších pochyb, ajurvéda rovněž vychází z faktu, a z tohoto hlediska určitě potvrdíte, že veškerá odvětví, o kterých dnes hovoříme, vlastně představuji jedno a totéž.

Zákon

Zákon - můj druhý bod. Říká se, že na důkaz své kvality, své schopnosti, musíte mít napsanou nějakou tezi, nějakou práci, vědeckou práci a na základě toho potom jste tedy osvědčený, etablujete se jakožto doktor. Takovýchto doktorských prací máme celou řadu v Evropě. Já jsem také jednu takovou prezentoval. A to znamená, že jsou tady určité zákony a určitá pravidla. Já jsem samozřejmě právník, čili pravidla respektuji, právo respektuji. Zaplať pámbu za to, že je máme. Ale mají určité hranice. A kromě toho je nutné určitým způsobem je přizpůsobovat a samozřejmě nesmíme se přitom řídit pouze takovými zájmy, které jsou zacíleny na zisk.

Vytvořit databázi je zásadně důležité, protože je třeba vědět, co se děje, potřebujeme znát řadu informací, potřebujeme dát dohromady zákony, které se k tomuto vážou.

Mosty

Můj poslední bod, to jsou mosty. Co nás spojuje? Jedna otázka, která zazněla před touto schůzkou, před tímto naším shromážděním. Řekl bych, že jsme skutečně všichni spojeni. Věda už si dávno uvědomila, že je tady takový ten motýlí efekt pohybu, tedy motýlího křídla. O jednotě je hudba, o jednotě je jóga, ajurvéda je také o jednotě, čili my už de facto sjednoceni jsme, není potřeba vlastně stavět nové mosty, my už tady jsme, ale my musíme poukázat na ty mosty a musíme je opravdu odhalit a myslím si, že iniciativa platformy je jistě dobrým způsobem, jak to začít ukazovat.

Děkuji.