ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Členové předsednictva

Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer

Česká republika

Český filosof, léčitel, biotronik. Je žákem a pověřeným pokračovatelem filosofa a zakladatele biotroniky pana Josefa Zezulky (1912 -1992).

Založil v roce 1999 Nadační fond Bytí, s jehož pomocí se v Praze buduje a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci. Sídlí zde Duchovní univerzita Bytí, která byla založena v Praze 30. 3. 1994. Její přednášky probíhají po celém území České republiky. Pražské přednášky jsou živě vysílány pomocí internetové televize BIOVID TV.

Je představitelem oboru biotronika, profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, která se stará o výběr a výchovu adeptů pro tento obor a je garantem profesní odbornosti. Komora je členem EUAA (Evropské asociace pro ájurvédu), ANME (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě), Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi a ISCMR (Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny).

Založil Ústav pro nemedicínské terapie z. ú. Tento Ústav si klade za cíl rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory a obory CAM, vytvářet podmínky pro upevnění postavení CAM. Aktuálním projektem UPNT je organizace Kongresu CAM 2020 a vytvoření Platformy CAM 2020, která z tohoto kongresu vzejde.
Založil nakladatelství TOMÁŠ PFEIFFER - DIMENZE 2+2 Praha, které vydává a rozšiřuje zejména filosofické dílo Josefa Zezulky.

V první polovině 90. let se stal všeobecně známým díky pořadu Seance na TV Nova. Vystoupil v řadě dalších rozhlasových a televizních pořadech.
Pracoval v komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví ČR. Zastával funkci mluvčího ČAOL.
Pracuje na projektech aktivní ochrany světového kulturního dědictví UNESCO.
Je představitelem náboženské společnosti Společenství Josefa Zezulky, která je 38. státem registrovanou církví v ČR.