ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Hosté

John Weeks, USA

John Weeks

USA

Od roku 1983 John Weeks pracuje na poli integrativní medicíny jako organizátor, autor publikací, článků a referátů, a také jako výkonný manažer. Pro mnohé je známý svou časosběrnou prací, zachycující vývoj hnutí za integrativní pojetí zdraví, které podporuje, komentuje a prosazuje. Činí tak prostřednictvím svého blogu (Integrator Blog), jenž je vydáván od roku 1997 v různých obměnách a aktuálně je k nalezení na stránkách http://www. johnweeks-integrator.com/posts/.

John Weeks je šéfredaktorem periodika pro alternativní a komplementární medicínu JACM – Paradigma, Praxe a Politika, prosazující integrativní medicínu. Jde o nejdéle vycházející odborný časopis týkající se této problematiky. Konkrétním uspokojivým výsledkem jeho práce v JACM je navázání spolupráce se špičkovými výzkumníky v oblasti zvláštních jevů. Zde se daří zaměřit pozornost na taková témata, jako jsou mezioborová komplexní zdravotnická péče, výzkum celých oborových systémů, integrativní onkologie, věda zabývající se implementací a integrací systémů, naturopatie.

John Weeks má zkušenosti s jednáním se zástupci Národního institutu pro zdraví USA (NIH), Světové zdravotnické organizace (WHO), Pan-Americké zdravotnické organizace (PAHO), Asociace nemocnic USA a mnohých dalších organizací zastupujících akademickou půdu, profesní komory, pojišťovny a poskytovatele zdravotnické péče. Byl u zrodu Konsorcia pro politiku integrativního pojetí zdraví (Integrative Health Policy Consortium) a Akademické platformy pro spolupráci na poli integrativního pojetí zdraví (Academic Collaborative for Integrative Health), kde 8 let působil na pozici výkonného ředitele. Byl také členem zakládajícího výboru Akademie integrativního pojetí zdraví a medicíny (Academy of Integrative Health and Medicine). Je členem poradního sboru organizace zabývající se integrativní medicínou s cílem pomoci těm, kteří z finančních důvodů na běžnou medicínskou péči nedosáhnou (Integrative Medicine for the Undeserved).

John Weeks navštěvoval tři roky Standfordskou univerzitu, kde studoval historii. Obdržel čestný doktorát od čtyř akademických institucí. V roce 2014 obdržel cenu za celoživotní přínos na základě nominace tří organizací spolupracujících v rámci integračního hnutí.

Jeho partnerkou v soukromém i profesním životě je terapeutka integrativní medicíny Jeana Kimball, (doktorát v oboru naturopatie, magisterský titul v oboru veřejného zdraví), se kterou vychoval dvě děti. Weeks se hrdě hlásí k celkem šesti letům z osmnácti, které se svou rodinou dohromady strávil pobytem v zahraničí, kdy střídavě pracoval v Kostarice, Nikaragui a Portoriku. Je milovníkem surfování na paddleboardu. Pokud jsou vlny příznivé, vyráží do nich.